Privacybeleid

Privacybeleid
Laatst bijgewerkt op 30 januari 2024
In werking getreden op 30 januari 2024

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Your Event Team BV, Zoeterwoudseweg 25E, Leiden 2321GM, Nederland (de), e-mail: info@YourEventTeam, telefoon: 0619904173 met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt (https://www.youreventteam.nl). (de “Service”). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, gelieve dan geen toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service.
We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene privacybeleid op de Service plaatsen. Het herziene beleid wordt van kracht 180 dagen nadat het herziene beleid op de Service is geplaatst en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Service na die tijd zal uw aanvaarding van het herziene privacybeleid vormen. We raden u daarom aan om deze pagina periodiek te bekijken.

Hoe we uw informatie gebruiken:
We zullen de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:

Gerichte advertenties
Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw informatie alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel waarvoor u toestemming hebt verleend, tenzij we wettelijk verplicht zijn om anders te handelen.

Uw rechten:
Afhankelijk van de geldende wetgeving heeft u mogelijk het recht om toegang te krijgen tot en uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te wissen of een kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen, de verwerking van uw gegevens te beperken of bezwaar te maken tegen de actieve verwerking van uw gegevens, ons te vragen uw persoonlijke informatie te delen (porteren) naar een andere entiteit, uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en dergelijke andere rechten die relevant kunnen zijn onder toepasselijke wetten. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@YourEventTeam.nl. We zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of de toestemming voor de verwerking daarvan voor de vereiste doeleinden intrekt, u mogelijk geen toegang heeft tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw informatie werd gevraagd.

Cookies Etc.
Voor meer informatie over hoe we deze en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën gebruiken, verwijzen we u naar ons Cookiebeleid.

Beveiliging:
De beveiliging van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke beveiligingsmaatregelen nemen om het verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute beveiliging garanderen en bijgevolg kunnen we de beveiliging van enige informatie die u naar ons verzendt niet verzekeren of garanderen en doet u dit op eigen risico.

Klachten / Functionaris voor gegevensbescherming:
Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw bij ons beschikbare informatie, kunt u onze Klachtenfunctionaris mailen op Your Event Team BV, Zoeterwoudseweg 25E, e-mail: info@YourEventTeam.nl. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.